รุ่นนี้เหมาะกับท่านที่ต้องการ 1 License สำหรับการใช้งานทั่วไป จะป้องกัน virus and spyware รวมถึงตรวจจับโปรแกรมต่างๆ ที่มีความเสี่ยงบนเครื่องคอมฯ ที่ท่านใช้งาน