รุ่นขายดีมาก แอนติไวรัสสำหรับเครื่องพีซีและเซิร์ฟเวอร์ สามารถปกป้องเซิร์ฟเวอร์และเครื่องไคลเอ็นต์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเซิร์ฟเวอร์ SharePoint