เหมาะกับ Client 1-200 Pcs. จะเป็นรุ่นขนาดย่อมลงมากว่ารุ่น Suite คือจะไม่สามารถใช้กับ File Server, Email Server ส่วน Firewall, Antispam, Antivirus ใช้ได้เช่นเดียวกับรุ่น Suite