รุ่นขายดีสำหรับ Server อย่างเดียว รุ่นนี้เหมาะกับท่านที่ต้องใช้งานติดตั้งบน Server ที่ทำหน้าที่เป็น File Server Protection Real Time Scan กลุ่มลูกค้าในประเทศไทยนิยมมากที่สุด